Så skyddar du dig mot radon

Radon är en lukt och färglös gas som är mycket farlig och som bland annat kan orsaka lungcancer. Trotts att den är färglös så går det att skydda sig mot den – vilket man bör göra.

1993488-radon-form-periodic-table-of-elementsGasten blidas naturligt i jordskorpan och vad som kan hända är att när man väljer att renovera och borra i jorden så kan man råka borra upp ett hål där radon gömmer sig och med det få en läcka – som man inte vet om, men som är mycket farlig. Detta då det bildas något som kallas för radondöttrar och är radioaktiva metallatomer som fastnar på damm och som vi sedan får på oss och andas in, vilket gör att de resulterar i att vi kan få lungcancer.

Radon gömmer sig i bostäder

Tyvärr är det  så att radon är omöjlig att upptäcka om man inte tar hjälp, och tyvärr så kan radon gömma sig i bostäder. Expressen skriver om att man upptäcker över 500 fall av lungcancer årligen. Är man även en rökare så blir man extra utsatt till. Man ökar risken för lungcancer med 25 % och är den miljöfaktor i inomhusmiljö som orsakar flest dödsfall, läs mer på Folkhälsomyndigheten.

Mät för att upptäcka

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att det enda sättet man kan vara säker på att radon inte finns i huset är att mäta, och på Radonett går det att handla mätinstrument för att man då kan skaffa sig en säkrare och tryggare vardag. Vad man ska kolla efter är tre olika ställen: om det kommer radon från marken under och runt om ens hus, om det kommer från byggnadsmaterial – exempelvis blåbetong kan avge höga radongaser och så kan man kolla om ens vatten innehåller radon.

Scroll to top