Solvärme

Intresset för förnybar energi, inte minst solenergi, ökar ständigt. Skälen till detta är såväl ekologiska (nedsmutsning och klimatpåverkan) som ekonomiska (stigande energipriser). Solenergi kan användas både till värme- och elproduktion, och eftersom en solenergianläggning inte har någon driftskostnad kan dess ägare utvinna gratis energi när anläggningen väl är betald. Dessutom är solenergi helt ren, d.v.s. den genererar inga utsläpp när den produceras.

Huvudtyperna av solenergianläggningar är solfångare för produktion av värme och uppvärmning av varmvatten, samt solceller för elproduktion. Solfångare är användbara där värmebehovet är i nivå med den tillgängliga solstrålningen, alltså vid exempelvis byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren. Genom att kombinera biobränslen på vintern med solvärme på sommaren, då biobränslena har lägre verkningsgrad, kan man täcka nästan hela en anläggnings värmebehov.
Enligt föreningen svensk Solenergi finns det idag cirka 15 000 solvärmesystem i Sverige, och årligen installeras ungefär 2000 nya system. Det går faktiskt även att använda solfångare för nedkylning, exempelvis genom att låta en solfångare driva en absorptionskylmaskin.

Solceller utvecklades från början för att driva satelliter i rymden. De har än så länge ganska blygsam verkningsgrad, även om de hela tiden blir mer effektiva, och de är därför främst användbara som komplement till det befintliga elnätet, eller som ett alternativ på platser som inte nås av elnätet, exempelvis båtar och avlägset belägna fyrar och fritidshus. Det senare användningsområdet är vanligt i Skandinavien, där en självförsörjande solcellsanläggning bestående av en solcellspanel, ett batteri och en laddningsregulator försörjer exempelvis radio, tv och belysning med elektricitet.

Solceller kan användas för att producera energi till det ordinarie elnätet. Detta görs framför allt i Tyskland, Japan och USA, där elpriserna är höga. Det har även föreslagits att placera solceller i öknarna i norra Afrika, där solstrålningen är så stark att stora mängder energi kan utvinnas trots den relativt låga verkningsgraden.

Scroll to top