Radondrabbade hem

En undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort visar att hela 400 000 hem runt om i landet har radonhalter högre än riktvärdet – och att det är hos de kommunala bostadsbolagen som det slarvas mest med att hålla koll på och åtgärda radonhalterna.

Det finns olika sätt att skydda sig mot radon och en viktig punkt är att man gör olika radonmätningar i sitt hem. Men enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten så slarvas det med dessa, och den främsta som slarvar är kommunen, eller i alla fall kommunala bolag som äger fastigheter. I till exempel Nya Wermlands-Tidningen skriver man att Henry Stegmayr, som arbetar som utredare hos Folkhälsomyndigheten, har sagt till Folkhälsomyndigheten att detta är mycket allvarligt och att många kommuner i landet inte har tagit radonfrågan på allvar.

Nya Wermlands-Tidningen avslöjade problem i Värmland

Detta är något som tidningen vidare grottat ned sig i och skriver även om hur man har en hel del radonproblem också i Värmland. Man skriver bland annat att man i en tidigare artikel, för cirka tre år sedan, avslöjade hur de värmländska kommunerna slarvat med radonmätningar i skolorna och i förskolorna. Det blev starspurten för ett radonmätningsmaraton i länet och nu har man dessutom stramat upp sina rutiner för att undersöka radonhalter mer kontinuerligt. Så nu när även Folkhälsomyndigheten ser tydliga brister har man öppnat upp för en nationell handlingsplan för att kommuner i hela landet bättre ska hålla koll på sina radonmätningar, vilken tagits fram i samband med bland annat Boverket. Denna plan är dock ännu inte färdigställd, men ska enligt ATT som tidningen refererar till, vara klart i slutet av detta år.

Men fram till dess rekommenderar Boverket att alla, i både privata bostäder och i hyresrätter, ska göra en mätning för att se hur radonhalten är. Bäst resultat ges när man gör mätningen under några månader på vinterhalvåret.

Här finns radon:

  • I byggmaterial – vanligt i betong som kallas blåbetong vilket många äldre hus är byggda i.
  • I vatten – finns naturligt här och kan vara i för hög halt om radonet kommit in i grundvattnet.
  • I marken – här finns radonet naturligt som gas och det är denna som sipprar in i husen.
  • I husgrunder – eftersom radon finns naturligt i marken är en otätad husgrund något som släpper in radon i hemmet
Scroll to top