Alternativa uppvärmningssätt

Med stigande el- och oljepriser ser många husägare sig om efter andra sätt att värma upp sina hus. Många väljer att installera någon form av värmepump, eller en värmepanna som eldas med gas eller pellets, men faktum är att även elektriska anordningar som villalarm och tv-apparater bidrar märkbart till uppvärmningen av ett hus.

De senaste två årens ovaligt kalla vintrar har fått många husägare att se över uppvärmningen av sina bostäder. Staten ger dessutom bidrag till den som installerar en värmepump eller på annat sätt gör sig oberoende av olja för uppvärmningen av huset. Fjärr- och närvärme är populära, men fungerar inte för de som bor avskilt. Alla känner sig heller inte trygga med att lita till samhället för uppvärmningen av huset.

Ett alternativ, som dessutom är helt förnybart, inte släpper ut någon typ av förorenande ämnen, och är i det närmaste underhållsfritt, är solfångare. I en solfångare värms ett värmemedium, exempelvis vatten, upp av solens strålar och denna värme överförs direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem.

Förutom direkta värmekällor som en värmepump, en pelletspanna eller en solfångare finns det även indirekta värmekällor. Glödlampor av den gamla typen, avger som alla nog vet värme när de används. Även en tv-apparat kan höja temperaturen i ett rum med någon grad om den står på länge, och detsamma gäller ett villalarm. Det här ska inte ses som argument för att låta tv:n stå på jämt – det finns betydligt mer energieffektiva sätt att värma upp ett rum – men det är viktigt att komma ihåg att många små sådana värmekällor kan höja temperaturen i ett rum märkbart.

Scroll to top