Energi ur berggrunden

Energi är ett viktigt och hett debatterat ämne dessa dagar. Medan växthuseffekten blir ett allt mer brådskande ämne och klimatfrågan ständigt blir väckt i debatter, behöver diskussionen pågå även på Internet. Fler röster måste få komma till tals och den medvetenhet som finns idag, även om den är god, måste bli ännu större.

Bergvärme utvinns ur berggrunden, och är alltså helt i enlighet med vad som är naturligt. Berggrunden man använder sig utav har ungefär samma temperatur som grundvattnet (vilket har värmts upp av solen). Den ligger på runt 7 grader Celsius och förändras inte särskilt mycket av vilken årstid det är, eller vilken tid på dygnet det är.

Väldigt enkelt förklarat kan man säga att där det finns värme finns det energi, och denna energi kan utvinnas och användas som just värme eller omsättas till el. Hur går då detta till? Man borrar djupa hål i berggrunden (ofta mellan 70 och 210 meter djupa), men det beror också på hur vattnet är fördelat i just det området. Man placerar värmepumpar uppe på marknivån och tar på så sätt värmeenergi ur vattnet genom att sänka vattentemperaturen i borrhålet med runt tre grader. På det sättet räcker det nästan med ett enda borrhål för att skapa en ganska stor mängd energi. (Energin är således ett resultat av att man sänkt temperaturen på vattnet och låtit värmeväxlaren i värmepumpen ta upp volymströmmen). Vattnet som nu finns i värmepumpen kan man låta ligga på en så hög temperatur som femtio grader, för att sedan låta det ledas vidare till exempelvis element eller kranledningar i bostadshus.

Oavsett om man är intresserad av just bergvärme eller ej är det viktigt att diskussionen om alternativa energikällor fortsätter, så att forskningen stimuleras att fortsätta och att medvetenheten kring hur viktigt det är att finansiera forskningen och sprida resultatet av den ökar.

Scroll to top